Hobby

You are here: / /

Osmoza

 

Odwrócona osmoza jest wymuszoną dyfuzją rozpuszczalnika. Wykonuje się ją przy użyciu błony półprzepuszczalnej, która rozdziela od siebie roztwory o różnym stężeniu. Jest to proces wymuszany, nienaturalny. W przeciwieństwie do osmozy spontanicznej, która zachodzi naturalnie, osmoza odwrócona prowadzi do powiększenia różnicy między stężeniami dwóch roztworów, zachodząc od tego o wyższym stężeniu substancji rozpuszczonej, do tego o niższym stężeniu. Aby ją wywołać należy przyłożyć do membrany ciśnienie o większej wartości i skierować je przeciwnie do ciśnienia osmotycznego, które występuje w takim układzie naturalnie.

Osmoza odwrócona stosowana jest między innymi w celu odsalania wody morskiej. Wykorzystywana jest również do oczyszczania ścieków przemysłowych, szczególnie tych pochodzących z przemysłu papierniczego, spożywczego oraz galwanicznego. Dzięki temu można odzyskać wodę oraz wiele cennych substancji, które zawarte są w ściekach. Dużą zaletą odwróconej osmozy jest niewielkie zużycie energii w stosunku do mocy przerobowej. Jest to możliwe dzięki temu, że proces zachodzi bez przemiany fazowej.

Previous article
Białko
Next article
Barmańskie pokazy
About the author